Motioner till Årsmötet 2023

Kom ihåg att motioner till föreningens årsmöte 2023 ska lämnas in skriftligen till styrelsen senast 31 januari. Årsmötet kommer som vanligt att hållas under mars månad. Kallelse kommer senare i era brevlådor.