Markarbete vid garaget med start på måndag

Som ett första steg till att se över samfällighetens grönytor kommer två ytor i anslutning till garaget att snyggas upp enligt bilden nedan med start på måndag den 19:e oktober.

Den större ytan längs Korgvidegränd som idag är helt igenvuxen kommer att grävas ur med grävmaskin och ny gräsmatta ska anläggas. Vid den mindre ytan mot Korgvidegränd 52 ska i huvudsak de grova buskarna tas bort. Där kommer vi plantera nya buskar under våren.

För att göra plats åt grävmaskinen att arbeta samt uppställning av en container kommer samtliga parkeringsplatser utanför garagets nedre infart att vara avstängda under arbetets gång.

Arbetet påbörjas på måndag morgon och beräknas pågå 2-3 veckor.

// Videts styrelse