Information från styrelsen

Alla i föreningen har fått brev i postlådan angående avgiftshöjning
och information om GDPR.

Vänligen läs informationen!

Ny debiteringslängd 2023
Var uppmärksam på att den nya avgiften ska betalas från och med januari 2023.
Använder ni autogiro/stående överföring, så måste det naturligtvis ändras.

Ny avgift Korgvidegränd 2.545:- kr / mån
Ny avgift Ripvidegränd 2.130:- kr /mån

Vi passar samtidigt på att påminna om att vi alla kan påverka föreningens kostnader genom
egen återhållsamhet, speciellt på värme och vatten!

Styrelsen
Videts Samfällighet
December 2022