Höststädning i helgen!

Nu på lördag den 21:a oktober utför vi vår årliga höststädning. Vi samlas som vanligt kl 09:30 vid undercentralen för utdelning av arbetsuppgifter. Vid halvtid bjuder föreningen på soppa med bröd och dricka.

  • Allmän städning, rensning och klippning av buskar i hela området
  • Klippa bort de träd som växer upp i häckarna här och var
  • Inspektion av lekparken och lekstugan – Åtgärda ev. brister
  • Rensa ogräs kring lekparken
  • Klippa grenar på träd och buskar som skymmer ljuset från gatubelysningen i området
  • Invändig tvätt av soprummen
  • Sätta upp nya markeringsstolpar till parkeringarna

Välkomna!
// Styrelsen