Elinstallation i garaget 2018-04-23

Måndag den 23’e april kommer installation av el för de nya garageportarna utföras i garaget. För att underlätta arbetet behöver vi frigöra plats i garagets nedre plan.

Installationen kommer att ske mot taket längs hela väggen på undre plan. Arbetet beräknas pågå under hela dagen och under den tiden behöver utrymmet vara fritt.

Parkera minst en meter ut från väggen på de rödmarkerade platserna enligt nedanstående bild.