Uppgradering av bredband till 100/100 Mbps

Föreningens bredbandstjänst kommer uppgraderas till 100/100 Mbps. Detta till följd av att kontraktet med Telia har förlängts enligt beslut vid årsmötet. Uppgraderingen beräknas ske 2018-05-04 och nya routrar skickas ut till samtliga fastighetsägare ca 2 veckor innan dess.