Header

Uppgradering av bredband till 100/100 Mbps

april 13th, 2018 | Posted by Martin Andersson in Nyheter

Föreningens bredbandstjänst kommer uppgraderas till 100/100 Mbps. Detta till följd av att kontraktet med Telia har förlängts enligt beslut vid årsmötet. Uppgraderingen beräknas ske 2018-05-04 och nya routrar skickas ut till samtliga fastighetsägare ca 2 veckor innan dess.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.