Header

Elinstallation i garaget 2018-04-23

april 16th, 2018 | Posted by Martin Andersson in Nyheter

Måndag den 23’e april kommer installation av el för de nya garageportarna utföras i garaget. För att underlätta arbetet behöver vi frigöra plats i garagets nedre plan.

Installationen kommer att ske mot taket längs hela väggen på undre plan. Arbetet beräknas pågå under hela dagen och under den tiden behöver utrymmet vara fritt.

Parkera minst en meter ut från väggen på de rödmarkerade platserna enligt nedanstående bild.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.