Header

Revisionsberättelse 2019

mars 14th, 2020 | Posted by Martin Andersson in Nyheter

På föreningens årsmöte tidigare i veckan framfördes åsikten att den revisionsbyrå som styrelsen anlitat inte är auktoriserade revisorer. Styrelsen vill härmed presentera fakta i frågan. Wahlgrens Redovisningsbyrå AB är en av Stockholms mest etablerade och ledande redovisningsbyråer och de är en auktoriserad redovisningsbyrå och medlemmar i SRF, branschföreningen för auktoriserade redovisningskonsulter och certifierade rådgivare.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.