Header

Fullmakt till årsmötet

mars 11th, 2020 | Posted by Martin Andersson in Events | Nyheter

Det är viktigt att så många som möjligt gör sin röst hörd på årsmötet. Därför uppmuntrar styrelsen alla som inte kan delta på mötet att rösta via ombud. Det kan ske genom att ge en granne eller styrelsen fullmakt att framföra din röst. Fullmakt skall vara skriftlig och skall medtagas till mötet. Endast en fullmakt per ombud.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.