Möjlighet att hyra garageplats – Nytt erbjudande

OBS! Styrelsen reviderar erbjudandet om att hyra garageplats på grund av
att intresset inte var jättestort. Hyreskostnaden sänks till 300 kr per
månad.

De som är intresserade och är först att anmäla sig genom svar på detta
mail är de som kommer att få hyra de första två åren.

Tidigare utskick:
Styrelsen har lyckats frigöra två parkeringsplatser i garaget för uthyrning.

Den ena användes tidigare som uppställningsplats för diverse prylar och den andra tillhör gruppboendet. Vi har fått godkännande att hyra ut gruppboendets plats då de inte nyttjar denna.

Platserna kommer att hyras ut till en kostnad om 400 kr /mån och med en löptid på avtalet på 2 år. Uppsägningstiden vid ingånget avtal blir 6 månader från både samfällighetens och nyttjarens sida.

Då vi förväntar oss relativt stort intresse kommer tilldelningen att ske genom lottning.

Intresseanmälan skickas till styrelsen@videt.nu. Senaste möjliga anmälan är den 10/12.

OBS! Erbjudandet gäller endast boende i samfälligheten.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen