Container till städdagen

Föreningen har hyrt en container till helgens höststädning. Den kommer placeras längs med Korgvidegränd och i den kastar vi det mesta. Vänligen se till att inte parkera er bil där containern brukar stå, den kommer att ställas av under fredagen.

Dock INTE:

  • Farligt avfall t.ex. färg, kemikalier etc.
  • El-avfall (Allt som har en sladd eller batterier)
  • Tryckimpregnerat virke
  • Kyl/frys
  • Däck
  • Matavfall
  • Hushållssopor

Containern är i huvudsak avsedd för skräp från städdagen. Efter avslutad höststädning, då alla uppgifter är utförda, är det tillåtet att kasta privata saker i den i mån av plats. Även under söndagen kommer det finnas möjlighet att kasta privat skräp i den.

Det är allas ansvar att se till att inte fel saker slängs i containern! Felaktigt kastat skräp leder till att containern inte hämtas och straffavgifter för föreningen.

Mvh Styrelsen