Städdag Lördag 2022-05-07

Lördagens 7:e Maj är det dags för vårens städdag.

Starttid: 09:30

Plats: Samling vid undercentralen bredvid lekplatsen för uppdelning av uppgifter.

Föreningen bjuder på traditionsenlig korvgrillning.

Uppgiftslistan kommer att innan dess att publiceras här på hemisdan (den kommer även att finns uppsatt vid UC:en på själva städdagen).

/Styrelsen

Sopning av grus

Under vecka 15 kommer PEAB att sopa bort allt grus i området. Vi uppmanar alla att hjälpa till att sopa ut grus mot mitten av vägarna för att underlätta för maskinen att komma åt allt. Manuell framblåsning kan göras av PEAB dock medför detta en extra kostnad för föreningen.