Header

Välkomna till Videts årsmöte 2016!

januari 31st, 2016 | Posted by Martin Andersson in Events | Nyheter

Videts årsmöte hålls i Björnbodaskolans matsal den 23 februari med start kl 19:00.

Vänligen lämna in motioner och frågor till årsmötet i god tid. Kontakta Styrelsen.

Vill du engagera dig i föreningens styrelse eller vill du nominera någon annan person till styrelsen, vänligen kontakta valberedningen bestående av Matthias Hildebrandt (sammankallande), Rolf Berge samt Bengt Forsberg.

Välkomna!

// Styrelsen

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.