Töm garaget!

På måndag (14/8) startar renoveringen av garaget. Till dess behöver garaget tömmas! Alla bilar, cyklar, motorcyklar, takboxar, vinterdäck och annat ska bort. Det som finns kvar i garaget på måndag som förhindrar arbetet kommer att transporteras ut på ägarens bekostnad.

Tre parkeringsplatser utomhus har reserverats Tecab AB som kommer utföra renoveringen. Dessa är markerade med grönt på kartan nedan och kommer även att märkas ut under helgen.

Kom ihåg att vårt område skall hållas bilfritt i så stor utsträckningen som möjligt även under renoveringens gång. Det är alltså inte tillåtet att parkera bilar på gatorna mellan våra hus!