Sopning av grus

Under vecka 15 kommer PEAB att sopa bort allt grus i området. Vi uppmanar alla att hjälpa till att sopa ut grus mot mitten av vägarna för att underlätta för maskinen att komma åt allt. Manuell framblåsning kan göras av PEAB dock medför detta en extra kostnad för föreningen.