Respektera privata parkeringar på Ripvidet!

Av de 16 parkeringsplatserna på Ripvidegränd har de boende där var sin egen plats med motorvärmaruttag. Dessa 10 st platser är märkta privat och får inte brukas av alla.

Övriga 6 platser, 4 st i den södra änden och 2 st i den norra änden, är besöksparkeringar för föreningens samtliga medlemmar.

Vänligen respektera de privata parkeringarna på Ripvidet och använd endast de platser utan motorvärmarstolpe som besöksparkering!

Parkering på vändplatsen är inte tillåtet för någon, varken på Ripvide- eller Korgvidegränd!