Header

Respektera privata parkeringar på Ripvidet!

september 21st, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter

Av de 16 parkeringsplatserna på Ripvidegränd har de boende där var sin egen plats med motorvärmaruttag. Dessa 10 st platser är märkta privat och får inte brukas av alla.

Övriga 6 platser, 4 st i den södra änden och 2 st i den norra änden, är besöksparkeringar för föreningens samtliga medlemmar.

Vänligen respektera de privata parkeringarna på Ripvidet och använd endast de platser utan motorvärmarstolpe som besöksparkering!

Parkering på vändplatsen är inte tillåtet för någon, varken på Ripvide- eller Korgvidegränd!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.