Header

Videts årsmöte ikväll kl 19:00

mars 21st, 2019 | Posted by Martin Andersson in Events | Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Videts årsmöte ikväll kl 19:00)

Ikväll håller föreningen årsmöte kl 19:00 i Björnbodaskolans matsal.

Välkomna!

Kallelse till årsmöte 2019

mars 7th, 2019 | Posted by Martin Andersson in Events | Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte 2019)

Välkomna till Videts årsmöte 2019! Kallelsen med samtliga bilagor hittar ni under Protokoll och information.

 

Parkeringsplats och motioner

januari 25th, 2019 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Parkeringsplats och motioner)

En extra parkeringsplats blir ledig i garaget from och med 1 februari. Kontakta styrelsen@videt.nu om du är intresserad av att hyra.

Kom ihåg att motioner till föreningens årsmöte 2019 ska lämnas in skriftligt till styrelsen senast 31 januari.

 

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen?

januari 21st, 2019 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Är du intresserad av att arbeta i styrelsen?)

Valberedningen vill informera om att ordförande samt två ordinarie ledamöter skall väljas på årsmötet i mars. Är du intresserad av arbeta i styrelsen för föreningen – hör av dig till någon i valberedningen!

Joakim Stenius (Sammankallande)
Bengt Forsberg
Eva Knutsson

Motioner till årsmötet 2019

januari 11th, 2019 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Motioner till årsmötet 2019)

Under januari månad är det dags att lämna in motioner till föreningens årsmöte 2019. Motionen ska vara tydligt formulerad med ett tydligt yrkande som föreningens medlemmar kan ta ställning till. Det skall framgå vem eller vilka som är insändare av motionen.

Alla ärenden som föreningens medlemmar behöver ta ställning till skall inkommit till styrelsen i form av en motion senast den 31 januari. Inga ärenden som kräver omröstning kommer behandlas under punkten övriga frågor på årsmötet. Detta för att alla medlemmar ska vara informerade om vilka ärenden som årsmötet kommer behandla.

Motioner skall vara skriftliga och skickas med fördel till styrelsen via mail; styrelsen@videt.nu. Det går även att lämna motioner skriftligen till någon av styrelsens medlemmar.

// Styrelsen