Lämna maskiner efter städdagen

Föreningen behöver din hjälp med att lämna tillbaka maskiner på måndag morgon efter städdagen. Milersättning utgår. Kan du hjälpa till? Kontakta styrelsen snarast! Kan du inte vara med och städa är detta ett annat bra sätt att bidra.