Header

Gatubelysning och tryckstegringspump

maj 4th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter

Igår grävde de ner slang för en ny elkabel till den trasiga gatubelysningen utanför Korgvidegränd 16. På lördag under städdagen behöver vi själva gräva resterande bit till nästa lyktstolpe.

Vid senaste årsstämman fick styrelsen i uppdrag att se över tryckstegringspumpen i undercentralen. Föreningens elektriker Robert har nu mätt och lyssnat på pumpen och kan konstatera att den fungerar som den ska. Pumpen är varvtalsreglerad och förbrukar mindre energi när belastningen är låg.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.