Header

Container till städdagen

maj 4th, 2018 | Posted by Martin Andersson in Nyheter

Föreningen har hyrt en container till helgens vårstädning. Den kommer placeras längs med Korgvidegränd och i den kastar vi det mesta.

Dock INTE:

  • Farligt avfall t.ex. färg, kemikalier etc.
  • El-avfall (Allt som har en sladd eller batterier)
  • Tryckimpregnerat virke
  • Kyl/frys
  • Däck
  • Matavfall
  • Hushållssopor

Containern är i huvudsak avsedd för skräp från städdagen. Efter avslutad vårstädning, från kl. 15:00 eller då alla uppgifter är utförda, är det tillåtet att kasta privata saker i den i mån av plats. Även under söndagen kommer det finnas möjlighet att kasta privat skräp i den.

Det är allas ansvar att se till att inte fel saker slängs i containern! Felaktigt kastat skräp leder till att containern inte hämtas och straffavgifter för föreningen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.