Välkomna till Videts årsmöte 2016!

Videts årsmöte hålls i Björnbodaskolans matsal den 23 februari med start kl 19:00.

Vänligen lämna in motioner och frågor till årsmötet i god tid. Kontakta Styrelsen.

Vill du engagera dig i föreningens styrelse eller vill du nominera någon annan person till styrelsen, vänligen kontakta valberedningen bestående av Matthias Hildebrandt (sammankallande), Rolf Berge samt Bengt Forsberg.

Välkomna!

// Styrelsen

Sophantering och Matavfall

Vi kommer att börja sortera matavfall och hushållssopor. Detta skall slängas i olika kärl, brun för matavfall och gröna för hushållssopor.

När det gäller Korgvidegränd 50 och 90 så kommer det att ställas ut 4 st kärl på varje hämtställe och att de kommer att tömmas varannan vecka.

Alla kärl ska levereras efter den 2012-08-20 så alla ska ha fått kärlen innan den 2012-09-03.