Header

Avsmalning av Björnbodavägen

oktober 5th, 2017 | Posted by Martin Andersson in Nyheter
Styrelsen har under en tid krävt av Trafikkontoret att de ska anlägga farthinder på Björnbodavägen. De har utrett saken och kommit fram till att anlägga en avsmalning vid övergångsstället enligt skiss nedan. Vi har påpekat att detta är inte vad som krävs för att sänka farten på vägen men de kommer inte göra något annat innan denna avsmalning är anlagd och utvärderad.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.