Header

Årsmöte och motioner

januari 12th, 2021 | Posted by Martin Andersson in Nyheter
I dagsläget är det högst oklart om föreningen kommer kunna hålla årsmöte under mars månad som stadgarna föreskriver. Styrelsen följer utvecklingen och återkommer i frågan. För de som är intresserade finns en artikel på Villaägarnas hemsidan som tar upp frågan om att skjuta upp årsmötet. 
 
Oavsett när årsmötet kommer hållas så gäller att motioner som ska behandlas på mötet behöver överlämnas till styrelsen skriftligen senast den 31 januari. Det går bra att maila in din motion till styrelsen@videt.nu.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.