Header

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen?

januari 21st, 2019 | Posted by Martin Andersson in Nyheter

Valberedningen vill informera om att ordförande samt två ordinarie ledamöter skall väljas på årsmötet i mars. Är du intresserad av arbeta i styrelsen för föreningen – hör av dig till någon i valberedningen!

Joakim Stenius (Sammankallande)
Bengt Forsberg
Eva Knutsson

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.