Är du intresserad av att arbeta i styrelsen?

Valberedningen vill informera om att ordförande samt två ordinarie ledamöter skall väljas på årsmötet i mars. Är du intresserad av arbeta i styrelsen för föreningen – hör av dig till någon i valberedningen!

Joakim Stenius (Sammankallande)
Bengt Forsberg
Eva Knutsson