Ny debiteringslängd gäller från mars månad

Kom ihåg att den nya debiteringslängden som godkändes på årsstämman gäller från mars månad. Kontrollera att du fortsättningsvis betalar rätt avgift. Den nya debiteringslängden bifogades kallelsen till årsstämman. Kontakta kassören genom styrelsen@videt.nu om du är osäker på din nya avgift.