TV, Telefoni & Bredband

År 2009 installerades Telia Fiberlan i alla fastigheter i samfälligheten och ett 8-årskontrakt tecknades med Telia. Kontraktet med Telia förnyades 2018 och tjänsteutbudet uppgraderades. 

Telia levererar en bastjänst avseende bredband, digital TV och telefoni. Avgiften för detta är inkluderat i samfällighetsavgiften.

Bredband 100/100

Telia Bredbandstelefoni
IP-telefoni via bredbandsanslutningen. (Avgifter för samtal faktureras hushållen separat).

TV från Telia
Grundutbud Lagom

För mer information se – Mitt Telia

Kontakta Telia för support.