Årsstämma

Föreningen håller ordinarie stämma årligen under mars månad. Kallelse delas ut i brevlådorna senast 14 dagar innan mötet.

Alla ärenden som skall behandlas av stämma skall meddelas styrelsen genom skriftlig motion senast under januari månad.

Inga förslag rörande föreningens verksamhet kommer avhandlas under övriga frågor.

Protokoll från tidigare årsstämmor