Sophantering

Stockholm Vatten ansvarar för hämtning av våra sopor. Tömning sker en gång i veckan på måndagar. Vid problem med sophämtning kontakta Stockholm Vattens kundtjänst på 08-522 120 00.

Vad är tillåtet att kasta?

Soprummen är endast avsedda för hushållssopor och matavfall! Vänligen se Stockholm Vattens guide för hur du ska sortera dina sopor.

Vad är inte tillåtet att kasta?

Glas-, metall-, pappers- och plastförpackningar samt tidningar och batterier skall återlämnas vid någon av de återvinningsstationer som finns runt omkring oss.

Grovsopor som kylskåp, frys, spis, möbler eller liknande är inte tillåtet att ställa i soprummen. De ska kastas vid någon återvinningscentral, t.ex Lövsta återvinningscentral.