Samfälligheten

Välkommen till Videts Samfällighet. Vår samfällighetsförening består av 43 radhus på Korgvidegränd och 10 parhus på Ripvidegränd samt tillhörande gemensamma fastigheter och ytor.

singoalla

Videt är en samfällighetsförening där alla boende betalar en avgift till samfälligheten. Denna avgift innefattar garage-eller parkeringsplats, sophämtning, uppvärmning, vatten, TV och internetanslutning.

För fastigheter är det den person som är ägare till en fastighet som är medlem i samfälligheten. Se vidare information på Lantmäteriets hemsida.