Nyheter

2013-10-07 – Byte av värmeanläggning utförd

Schneider Electric har nu utfört bytet av vår värmeanläggning i undercentalen. Värme och varmvatten är åter igång.

Schneider har gjord en injustering efter installationen och det kan eventuellt bli fråga om någon justering till när systemet varit i drift ett tag

2013-08-30 – Byte av värmeanläggning i undercentralen v39

Schneider Electric kommer att utföra bytet av vår värmeanläggning i undercentalen. Detta kommer att ske under onsdag och torsdag vecka 39, d.v.s. den 25-26/9

Schneider förbereder på onsdagen och kopplar in den nya värmeväxlaren på  torsdagen.  De skriver så här om installationen:

 

Vi stänger av värme och varmvatten på torsdagen 26/9 kl 08.00 fram tom.  ca 17.00

Kallvattnet kommer att fungera under dagen med ett kortare avbrott under  dagen

2013-05-22 – Vårstädning 25/5

Vårstädningen går av stapeln lördagen den 25/5 klockan 9:30.

Vi samlas vid undercentralen där dagens jobb fördelas.

Grillad korv serveras klockan 13:00 vid lekparken sen städar vi vidare för att få klart alla uppgifter.

Om du inte kan närvara på städdagen maila till styrelsen@videt.nu så kan du få en uppgift att göra vid ett annat tillfälle. Väl mött till årets vårstädning.

2013-04-28 – Sopning av gator närmar sig

Sopning av gatorna i vårt område kommer preliminärt att ske den 2/5, alternativt den 3/5. Vi har lagt beställningen till Peab som ska utföra sopningen. I och med att ve endast brukar beställa sopning med maskin då vi hanterar rester på städdagen är det viktigt att så mycket grus som möjligt sopas ut mot mitten av gatorna.

Därför ber vi alla medlemmar att ta en vända runt sitt hus och försöka placera ut så mycket grus som möjligt i vägarna. Har man sopat undan grus (in i buskar eller upp på gräsmattor) så är det bra om detta sopas tillbaka ut innan den 2/5. Görs inte detta får vi själva mer att ta hand om på städdagen. Grus är tungt och vi vill helst hantera så lite som möjligt av detta på städdagen.

2013-04-28  – Fortum byter flödesmätare 7/5

Den 7 maj ska Fortum byta flödesmätare i vår fjärrvärmecentral. Detta kommer innebära ett kortare avbrott i fjärrvärmeleveransen (normalt kortare än 30 minuter).

2013-03-03 – Tisdagen den 9/4 19.00 – Videts årsmöte 2013

Årsmötet kommer att hållas tisdagen den 9 april i Björnbodaskolans matsal kl. 19.00. Reservera datumet redan nu så kommer det en skriftlig kallelse i brevlådorna med mer information.

Glöm inte att anmäla frågor, motioner och engagemang till styrelsen respektive valberedningen.

2013-03-03 – Vatten och värme avstängt 5/3 8-16?

Fortum meddelar att vatten och värme kan stängas av på grund av underhåll tisdagen den 5/3.

Avstängningen kommer i så fall att ske någon gång mellan 08.00 och 16.00, i värsta fall under hela tiden.

2012-11-14 – Sopsortera mera!

Detta är en uppmaning från styrelsen till alla i samfälligheten om att vara noga med sopsorteringen. Vi enades på städdagen om att köra på med sorteringen fram till den 1/12 för att sedan utvärdera och ta beslut kring fortsatt hantering. Vi har nu fått indikationer från medlemmar i samfälligheten att skräpet i  hushållsavfallet ökat enormt i soprumen på Korgvidet.  Fyra stycken 660-literskärl fylldes vid ett tillfälle på mindre än en vecka.

Vi ber er återigen att vara noga med att skilja matavfall från hushållssopor och även vara noga med att inte fylla husållssopor med glas, tidningar och konservburkar etc. då sådant ska kastas på återvinninsstationen. Är man tveksam på hur olika avfall kan kastas kan man gå in på kommunens sida Sopsortering från A-Ö

Det är bara tillsammans som vi kan få detta att fungera.

2012-09-20 – Ny dag för höststädning

Vi vill påminna om Videts höststädning.

Styrelsen har beslutat att flytta datumet för höststädningen till den 20/10. Anledningen är att hösten inte lär ha kommit till den 5:e vilket var det tidigare planerade datumet. Förhoppningsvis har några löv fallit till den 20:e.

2012-08-29 – Sopsortering närmar sig

Nu börjar det snart bli dags för att börja sopsortera. Från och med 2012-09-03 gäller de nya rutinerna. Vi vill påminna alla om att hämta sina påsar,hållare och matavfallsbroschyr. Detta finns i respektive soprum.

2012-02-07 – Påminnelsehantering för samfällighetsavgift:

Avgiften till föreningen är fortfarande densamma och förfallodatum är alltid den sista i varje månad. Det kommer inga lappar i brevlådan längre utan alla anmodas att betala in beloppet som styrelsen lämnat ut på årsmötet, iom att debiteringslängden då distribueras. Om detta inte sker har styrelsen beslutat om en påminnelsehantering. Se nedan:

Styrelsen beslutar om nya rutiner för påminnelsehantering.
*Avgiften till samfälligheten förfaller den sista i månaden.
*Påminnelse skall skickas ut två veckor efter förfallodatum.
*Påminnelse 1 utkommer med anmodan att betala in avgiften snarast.
*Påminnelse 2 utkommer med anmodan att betala plus en straffavgift på 200:-.
*Om avgiften inte är betalad inom 5 dagar efter påminnelse 2 så går ärendet vidare till Inkasso.

2012-02-07 – Permanent låsning av sopluckor:

Det test som har gjorts med att hålla sopluckorna stängda har fallit väl ut och soprummen upplevs som renare. Styrelsen har beslutat att hålla dessa låsta även fortsättningsvis.

2011-09-01 – Sophantering:

Idag är det 1/9 och vårt test med sophanteringen börjar. Detta test innebär att vi stänger luckorna till soprummen och alla måste således gå in och slänga sina sopor. Alla har en soprumsnyckel och med tiden kommer vi att byta ut låskolvarna så att det istället går att öppna med garagenyckel, men det kommer senare. Om man inte har med sig nyckel får naturligtvis inga sopor ställas utanför huset, då detta drar till sig råttor. Tänk också på vad som får och inte får slängas i soprummen. Det är bara till för hushållssopor, inte kartonger, tidningar, batterier eller annat som skall slängas på återvinningsstationer.

2011-09-03 Invigning av lekplatsen!

För att fira att vi har en fin ny lekplats kommer vi att ha en stor invigning den 3 september klockan 16.00! Det blir bubbel och mat till alla barn och vuxna. För att göra det så likt en gårdsfest som möjligt behöver vi hjälp från alla som kommer. Tag med era stolar och bord så ställer vi upp långbord på gatan längs med gungorna. Grill kommer att sättas upp och Videts Burgare kommer att serveras. Tag med det ni tycker passar att dricka till. Festen håller sedan på till dess att folk tar sina stolar och går hem eller till mörkret inte tillåter oss att vara kvar.

Varmt välkomna!

Datum: 3/9 2011 (Reservdatum den 10/9 om det utlovas regn)

Tid: 16:00

Plats: Vår nya lekplats

OSA: Anmäl antal vuxna och barn som kommer senast 27/8 till styrelsen@videt.nu. Säg till extra om vegetariskt alternativ önskas.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Videt

2011-08-17 – Fiberproblem:

I fredags ca 09.45 gick en av de inkommande fiberkopplingarna ned vilket medförde att 30 hushåll har varit helt utan såväl TV som telefoni och bredband fram till igår (tisdag) klockan 14.00. Många har varit i kontakt med Telias support och tyvärr har inte de gett den service man kan förvänta sig. Styrelsen kommer att göra en skrivelse till Telia angående detta och ta upp frågan om kompensation vad gäller bastjänsterna som varit utslagna under denna tid. Om man känner att man vill söka kompensation för sina egna tillägstjänser, exempelvis om man har snabbare bredband eller extra kanalpaket, är det upp till varje hushåll att kontakta Telia angående detta. Detta görs per telefon 020-240250.

2011-07-20 – Ny gatubelysning:

På årets årsstämma informerade styrelsen om att belysningen i området ska ses över. I och med att en av de gamla armaturerna var trasig beslutade styrelsen att ett exemplar av den armatur vi förespråkar skulle köpas in och moteras så att medlemmarna har möjlighet att titta på den.  Den nya armaturen är nu på plats vid parkeringen mot fotbollsplanen (Ripvidegränd). Läs mer.

2011-07-18 – Sophantering:

För att slippa hantering med distributionslistor angående våra soprum kommer vi att genomföra ett test mellan 1/9 och 31/12 2011. Detta test innebär att vi stänger luckorna till soprummen och alla måste således gå in och slänga sina sopor. Alla har en soprumsnyckel och med tiden kommer vi att byta ut låskolvarna så att det istället går att öppna med garagenyckel, men det kommer senare. Om man inte har med sig nyckel får naturligtvis inga sopor ställas utanför huset, då detta drar till sig råttor.

2011-07-18 – Stolpe/Grind:

Då vi vill ha ett så bilfritt område som möjligt så kommer vi på städdagen att sätta upp stolpar som förhindrar biltrafik in i området på varsin sida om garaget på Korgvidegränd. Dessa stolpar är flyttbara om man mot förmodan behöver komma in med bil i området för avlastning o dyl. Nyckel till stolparna kommer att finnas i soprummen, och skall lämnas tillbaka direkt efter in/utfart.

2011-07-18 – Lekplatsen:

Vi inväntar färdigställande av ny bouleplan, staket och gräsplan. Arbetet anpassas efter deras tid mer än vår, så uppdaterad information kommer att aviseras på Videt.nu. Lite ideellt arbete från Fredrik K, Aulis, Niclas och Jennifer har resulterat i nytt fikabord vid lekplatsen och nya sittbänkar vid sandlådan. Det är kul att se hur kul barnen har i den del av lekplatsen som redan är klar.

2011-06-22 – Lekplatsen:

Närmast på agendan ligger bygget av Videts nya lekplats. Vi har anlitat Lekplatskonsulten för att uträtta detta. Efter omröstningen på städdagen den 27/5 röstades förslag 1 igenom och specifikationen på bygget kommer att publiceras här.

Kort kommer det att bli:

  • Bollplan med konstgräs
  • Klätterställning
  • Ny gungställning med 4 gungor, en för de allra minsta, två enkla och en dubbel. (Familjegungan ersätts av två mindre gungor av kostnadsskäl).
  • Ny sandlåda
  • Bouleplan

I och med att vi demonterade utrustningen själva har vi förhandlat till en klätterlek i tre nivåer! 🙂

Byggstart kommer att vara i vecka 26 och planeras klart i vecka 29. Sedan skall vi ordna en liten invigningsfest i augusti för att fira detta.

Detaljer lekplatsen