Fjärrvärme, el & vatten

Fortum Värme AB levererar fjärrvärme till Samfälligheten och Stockholm vatten står för leverans av vatten. Kostnad för såväl uppvärmning som vattenförbrukning är inkluderad i samfällighetsavgiften.

Hushållsel betalas separat av fastighetsägaren och denna träffar avtal med valfri leverantör. All elinstallation i fastigheten ansvarar fastighetsägaren för, exempelvis elskåp på bod, huvudsäkringar, kablar från installation till hus osv. Om det däremot skulle bli något fel på distributionen av värme och vatten till fastigheten så är det Samfällighetens ansvar.

Vid förmodat fel på värmesystemet kontakta primärt styrelsen och i andra hand Fortum Värme AB via telefonnummer 020-441 100.