Sopsortera mera!

Detta är en uppmaning från styrelsen till alla i samfälligheten om att vara noga med sopsorteringen. Vi enades på städdagen om att köra på med sorteringen fram till den 1/12 för att sedan utvärdera och ta beslut kring fortsatt hantering. Vi har nu fått indikationer från medlemmar i samfälligheten att skräpet i  hushållsavfallet ökat enormt i soprumen på Korgvidet.  Fyra stycken 660-literskärl fylldes vid ett tillfälle på mindre än en vecka.

Vi ber er återigen att vara noga med att skilja matavfall från hushållssopor och även vara noga med att inte fylla husållssopor med glas, tidningar och konservburkar etc. då sådant ska kastas på återvinninsstationen.  Är man tveksam på hur olika avfall kan kastas kan man gå in på kommunens sida Sopsortering från A-Ö

Det är bara tillsammans som vi kan få detta att fungera.

Sophantering och Matavfall

Vi kommer att börja sortera matavfall och hushållssopor. Detta skall slängas i olika kärl, brun för matavfall och gröna för hushållssopor.

När det gäller Korgvidegränd 50 och 90 så kommer det att ställas ut 4 st kärl på varje hämtställe och att de kommer att tömmas varannan vecka.

Alla kärl ska levereras efter den 2012-08-20 så alla ska ha fått kärlen innan den 2012-09-03.