Nostalgi

En vitt utbredd och ytligare populär önskan att i tankevärlden återkalla historiska personligheters liv och tidevarv leder till införskaffandet av persedlar med direkt anknytning till dem. Stora samlingar av memorabilia, retrosaker och av konst, musik och kläder från gångna tider kan uppstå ur den önskan.

Ett föremål av särskilt nostalgiskt värde, för ägaren eller andra, kan komma att användas centralt när man inreder ett hem. Ett sådant föremål är ägnat att imponera på besökare, eller roa dem, eller kan anses vara ett symptom av en djupare form av nostalgi.

 

På den här sidan vill vi gärna ha hjälp att lägga upp gamla bilder på hur det såg ut när det byggdes, arbetsprocessen och folk som bodde här då och nu. Här kommer även lite bilder från uppbyggnaden över lekplatsen att hamna så småningom.