Header

Ändrade stadgar

augusti 30th, 2019 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Ändrade stadgar)

Som ni säkert redan läst i tidigare inlägg här på hemsidan så har Lantmäteriet (SFR) godkänt och registrerat föreningens förändrade stadgar. Den ena förändringen gäller kostnadsfördelning av bl.a. styrelsearvoden och revision och den andra gäller avsättning till föreningens underhåll- och reparationsfond.

Mer om förändringarna och stadgarna i sin helhet kan ni läsa här. Stadgarna har nu även flyttat in under den lösenordsskyddade delen av hemsidan.

Ny debiteringslängd från 1:a september

augusti 29th, 2019 | Posted by Martin Andersson in Nyheter - (Kommentarer inaktiverade för Ny debiteringslängd från 1:a september)

Vid föreningens årsmöte 2018 beslutades att förändra föreningens stadgar enligt Proposition om ändring av stadgarna angående kostnadsfördelning.

Lantmäteriet har nu godkänt och registrerat denna förändring och den kommer tillämpas från och med 1:a september. Det innebär att debiteringslängden uppdateras och nya avgifter gäller från och med betalning av avgiften i slutet av september månad.

Avgiften betalas månadsvis (i efterskott) till föreningens Bankgiro 5214-6933. Märk betalningen med adressen för fastigheten som betalningen avser.